Current account là gì? Chọn tài khoản vãng lai hay tài khoản tiết kiệm

Current account là gì? Những người chuyên sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán, chắc chắn không mấy xa lạ với thuật ngữ chuyên ngành này. Tuy nhiên để những khách hàng đang có thắc mắc về tài khoản này, hình thức sử dụng để đối chiếu đưa ra thông tin chính xác trước khi lựa chọn sử dụng.

Được biết tài khoản vãng lai hay còn gọi là Current account, được xem là yếu tố để cấu thành cán cân thanh toán quốc tế. Tuy nhiên vấn đề cấu thành nên yếu tố của tài khoản vãng lai cần nhiều yếu tố hỗ trợ hơn so với những phương thức thanh toán thông thường khác. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem ý nghĩa thực tế của thuật ngữ Current account là gì cụ thể hơn trong bài viết này.

Định nghĩa về Current account là gì?

Current account được hiểu với nghĩa là tài khoản vãng lai. Thuật ngữ Current account được sử dụng thường xuyên đối với những ai sử dụng hình thức giao dịch tài khoản vãng lai để tiến hành những giao dịch thanh toán cá nhân hoặc cho doanh nghiêp.

Nó có nhiệm vụ phản ánh những mối quan hệ giữa các cá nhân thực hiện những giao dịch với nhau. Cùng lúc đó đưa ra những thỏa thuận liên quan đến việc thu, chi và những khoản nợ phát sinh để có được một số dư phù hợp nhất.

Tài khoản vãng lai gồm bao nhiêu loại?

Dựa vào mức lãi suất khách hàng, tài khoản vãng lai sẽ bao gồm những loại như sau:

Tài khoản vãng lai đi cùng với lãi suất có tính cố định.

Tài khoản vãng lai đi cùng với lãi suất có tính không cố định.

Tài khoản vãng lai không cố định và cũng không có lãi suất đi kèm. 

Những loại hình giao dịch chủ yếu của tài khoản vãng lai

Giao dịch hàng hóa: Bao gồm những sản phẩm hữu hình như máy móc, tủ lạnh hay ti vi,…

Giao dịch về dịch vụ: Bao gồm dịch vụ bảo hiểm, du lịch và viễn thông.

Các nguồn thuộc về thu nhập khác như tiền lương của người cư trú, người không cư trú, thu nhập trực tiếp, thu nhập tiền gửi từ nước ngoài, lãi phải trả cho các khoản nợ quốc tế,…

Và những loại chuyển khoản giao dịch vãng lai một chiều như viện trợ không hoàn lại, biếu,…

Phần lớn những tài khoản vãng lai hay cán cân vãng lai đều được cấu thành từ nhiều bộ phận đa dạng như: Cán cân thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, cán cân thu nhập và cả cán cân chuyển khoản,…

Tài khoản vãng lai có ưu điểm và nhược điểm gì?

Ưu điểm tài khoản vãng lai:

Tài khoản vãng lai cho phép người dùng được xử lý khối lượng lớn những khoản thu và thanh toán chúng với quy trình hệ thống chính xác hơn.

Tài khoản vãng lai cho phép khách hàng được rút tiền vô thời hạn dựa trên phí giao dịch tiền mặt được tính kèm theo.

Không có hạn chế nhất định trong những khoản tiền để gửi thực hiện thanh toán thông qua tài khoản vãng lai mở tại chi nhánh của nhiều ngân hàng. Chủ tài khoản có thể gửi tiền mặt trực tiếp cho các chi nhánh để thanh toán các chi phí khác nếu có.  

Những hối phiếu, lệnh chi hoặc séc có thể phát hành thông qua tài khoản vãng lai bằng cách thanh toán trực tiếp.

Chủ tài khoản vãng lai có thể thực hiện phương tiện thấu chi có sẵn.

Doanh nghiệp sử dụng tài khoản vãng lai có nhiều lợi ích như chuyển tiền cho nhiều đối tác trong và ngoài nước, gửi tiền, chuyển khoản nhiều địa điểm khác nhau,…

Không có giới hạn thu phí, chịu thuế giao dịch tiền mặt tại ngân hàng khi rút tiền từ tài khoản vãng lai.

Truy cập được thông tin chủ tài khoản để xem xét mức độ tín nhiệm thông qua kết nối ngân hàng.

Người dùng có thể sử dụng Internet-banking và mobile-banking thực hiện nhiều giao dịch quan trọng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Nhược điểm của tài khoản vãng lai

Lãi suất tiền tài khoản vãng lai thấp hoặc bằng không nên có thể dẫn đến việc mất lãi suất.

Những tài khoản trọn gói đều có cung cấp thêm dịch vụ đi kèm chi phí bổ sung.

Thủ tục giấy tờ dài dòng và khó hiểu.

Nhiều khoản phí khổng lồ xuất phát từ giao dịch công ty.

Luôn giới hạn số tiền rút trong ngày.

Nên sử dụng tài khoản vãng lai hay tài khoản tiết kiệm?

Tài khoản vãng lai và tài khoản tiết kiệm khác biệt từ tính năng cho đến mục đích sử dụng. Tuy nhiên cũng có nhiều ngân hàng điều chỉnh hoặc hợp thức hóa hai loại tài khoản này với nhau. Vì vậy ranh giới phân biệt của chúng luôn có sự mờ nhạt.

Mục đích khi sử dụng tài khoản tiết kiệm là dành cho hoạt động tương lai. Mục đích tài khoản vãng lai dùng cho việc ký gửi séc, quản lý thanh toán. Thông thường tài khoản tiết kiệm trả lãi suất cao hơn và tài khoản vãng lai thường không trả lãi.

 Như một cách hiểu khác tài khoản vãng lai cung cấp phương tiện thấu chi, thanh toán trực tuyến tự động không được cấp cho chủ tài khoản tiết kiệm. Tùy vào mục đích hiện tại của bạn là đầu tư lâu dài cho tương lai hoặc hỗ trợ thanh toán chi phí trực tiếp nhiều hơn có thể chọn loại tài khoản phù hợp nhất.

Current account là gì? Câu trả lời đã được làm rõ trong nội dung bài viết này. Hy vọng bạn có thể dựa vào những thông tin cung cấp hiểu đơn giản nhất về những thuật ngữ chuyên ngành để có sự ứng dụng thực tế công việc hiệu quả hơn.