Những mẹo nhỏ khi viết đơn xin nghỉ việc để tìm việc mới

Bạn đã tìm được một công việc mới, và thậm chí có thể là một công việc mới với một mức lương cao hơn, và giờ là lúc bạn cần rời đi. Khi bạn nghỉ việc, điều quan trọng là bạn phải làm điều đó một cách chuyên nghiệp. Bạn cần phải viết hoặc gửi thư từ chức khi bạn rời đi để có cơ hội việc làm mới.

Bạn không cần phải giải thích về những lý do bạn sẽ rời đi, đặc biệt nếu bạn không có những lý do tích cực. Dưới đây là mẹo viết đơn xin nghỉ việc và chuẩn bị cho công việc mới

Nói chuyện với sếp của bạn trước

Nếu có thể, hãy nói với sếp của bạn về kế hoạch từ chức của bạn trước. Sau đó, bạn có thể gửi một lá đơn xin nghỉ việc.

Viết đơn xin nghỉ việc khi có thể

Nếu thời gian cho phép, hãy gửi đơn xin nghỉ việc chính thức sau khi bạn nói chuyện với sếp. Gửi một bản in cho cả sếp của bạn và văn phòng nhân sự, và giữ một bản sao cho chính bạn. Tuy nhiên, nếu thời gian là điều cốt yếu, bạn có thể gửi email thay thế. Gửi email từ chức cho sếp của bạn và gửi kèm email đến văn phòng nhân sự.

Nêu ngày tháng

Trong thư của bạn, hãy nêu ngày cụ thể mà bạn dự định nghỉ việc và cố gắng thông báo ít nhất trước một tháng nếu điều đó có thể. Tùy theo loại hình công việc thì 30 ngày hoặc 45 ngày được coi là lượng thời gian tiêu chuẩn để đưa ra thông báo.

Tích cực

Hãy tích cực khi bạn nói về công ty hiện tại của bạn. Đừng đi vào chi tiết về cách công việc mới này tốt hơn nhiều so với công việc hiện tại của bạn hoặc đừng nói bất cứ điều gì xấu về công ty hiện tại, đồng nghiệp hoặc quản lý cũ. Thể hiện lòng biết ơn đối với thời gian bạn dành cho công ty.

Đề nghị được hỗ trợ

Nếu có thể, hãy đề nghị được giúp đỡ công ty trong giai đoạn chuyển tiếp. Bạn có thể tình nguyện đào tạo nhân viên mới hoặc giúp đỡ theo một cách khác. Bằng cách này, bạn sẽ để lại ấn tượng tích cực trước khi bạn nghỉ việc.

Cung cấp thông tin liên lạc

Bao gồm một địa chỉ email và số điện thoại cá nhân của riêng bạn trong nội dung thư của bạn để tiện liên lạc nếu công ty cũ có việc cần liên hệ. Nếu bạn đang gửi email, bạn có thể bao gồm thông tin này ở cuối chữ ký của bạn.

Định dạng thư

Nếu bạn viết một lá thư, hãy chắc chắn định dạng thư của bạn thích hợp. Bao gồm một tiêu đề với tên và địa chỉ của nhà tuyển dụng, ngày, và tên và địa chỉ của bạn.

Chỉnh sửa

Cho dù gửi thư hoặc email, hãy đọc kỹ thư của bạn trước khi gửi. Bạn có thể cần đến một lời giới thiệu của công ty cũ tại một thời điểm nào đó trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo đơn của bạn thật hoàn hảo trước khi gửi.