Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Việc Thành Công

Mẫu đơn xin việc, dù trực tuyến hay trên giấy tờ, đều là bước quan trọng đầu tiên để có được một cuộc phỏng vấn tìm việc làm.

Mặc dù một số nhà tuyển dụng tốt nghiệp thích CV hơn, nhưng đa số đều yêu cầu ứng viên hoàn thành mẫu đơn xin việc, trực tuyến hoặc trên giấy. Các hình thức này thường bao gồm thông tin tiểu sử tiêu chuẩn (ví dụ về giáo dục và kinh nghiệm của bạn), cùng với một số câu hỏi mở cho bạn cơ hội để làm nổi bật sự phù hợp của bạn đối với công việc.

Nhà tuyển dụng sử dụng mẫu đơn xin việc như thế nào

Nhiều nhà tuyển dụng thích các mẫu đơn xin việc hơn CV vì chúng giúp chuẩn hóa việc ứng tuyển. Điều này có thể được coi là công bằng hơn bởi vì các nhà tuyển dụng có thể so sánh các ứng viên dễ dàng hơn. Nhược điểm là phương pháp tiêu chuẩn hóa này cũng cho phép các nhà tuyển dụng nhanh chóng lọc ra các ứng viên không phù hợp (đôi khi điều này thậm chí được thực hiện bằng máy tính).

Nhà tuyển dụng sử dụng các mẫu đơn ứng tuyển viết bằng tay để lọc ứng viên cho cuộc phỏng vấn tìm việc làm, và cũng có thể tham khảo thông tin trên mẫu trong cuộc phỏng vấn. Đó là một ý tưởng tốt để bạn có thể ghi nhớ những gì bạn đã viết.

Những gì nhà tuyển dụng đang tìm kiếm trong các mẫu đơn xin việc

Khi đánh giá đơn xin việc, nhà tuyển dụng muốn biết hai điều:

1. Bạn có đáp ứng tiêu chí của họ? Thông tin này cho phép họ lọc các ứng cử viên vào một ‘danh sách dài’. Hãy chắc chắn rằng phần mô tả công việc của bạn phù hợp với yêu cầu.

Bước 1. Chuẩn bị kỹ càng

Nêu tất cả các thông tin cơ bản của bạn với nhau: chi tiết cá nhân, giáo dục, vv

Liên hệ với những người bạn nghĩ có thể cho bạn lời khuyên, để có được sự cho phép của họ.

Hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn muốn công việc đó.

Hãy suy nghĩ về những gì bạn đưa vào đơn và những gì làm cho bạn nổi bật hơn.

Bước 2. Tìm hiểu những gì nhà tuyển dụng muốn

Kiểm tra ngày kết thúc; nếu có thể, hãy ứng tuyển trước thời hạn. Một số nhà tuyển dụng bắt đầu xử lý các ứng dụng trước ngày kết thúc và chúng thường bị xóa vào phút cuối, vì vậy nếu bạn gửi sớm đơn của mình, bạn có thể được chú ý nhiều hơn.

Đọc mô tả công việc và đặc điểm yêu cầu cá nhân để tìm hiểu những kỹ năng và kinh nghiệm họ đang tìm kiếm.

Nghiên cứu về công ty để có thêm manh mối về loại ứng viên sẽ dễ thành công khi nộp hồ sơ tìm việc làm.

Bước 3. Viết đơn của bạn

Cho bản thân đủ thời gian: có thể sẽ mất rất nhiều thời gian hơn mong đợi của bạn để có thể viết một mẫu đơn ưng ý.

Soạn thảo câu trả lời của bạn trước, trước khi bạn bắt đầu điền vào mẫu.

Đọc mẫu đơn ngay trước khi bạn viết bất cứ điều gì. Làm theo tất cả các hướng dẫn và trả lời các câu hỏi được hỏi.

Nếu có một câu hỏi không thích hợ cho bạn, hãy viết ‘không áp dụng được hoặc không áp dụng vào hộp thích hợp. Điều này cho thấy rằng bạn đã xem xét câu hỏi và tốt hơn là để trống.

Làm cho câu trả lời của bạn có liên quan, thú vị và cá nhân hóa. Mục đích của bạn là nhận được lời mời phỏng vấn của riêng bạn, vì vậy hãy làm nó thật nổi bật.

Bước 4. Kiểm tra lần cuối

Kiểm tra chính tả đơn ứng tuyển của bạn. Nếu có thể, hãy nhờ một người bạn hoặc cố vấn nghề nghiệp nào đó kiểm tra nó.

Kiểm tra xem bạn đã bao gồm mọi thứ được yêu cầu chưa.

Giữ một bản sao đơn ứng tuyển của bạn, để bạn có thể đọc lại nó trước khi phỏng vấn.

(Nguồn: https://gradireland.com/careers-advice/cvs-and-applications/how-to-write-a-successful-job-application)