Cách viết đơn xin nghỉ phép trong những trường hợp cần thiết

Nếu một điều gì đó bất trắc xảy ra trong cuộc sống cá nhân hoặc công việc của bạn, bạn cần nghỉ phép nhiều hơn so với số ngày nghỉ phép theo quy định. Bạn định làm gì?

Nghỉ phép cá nhân là gì?

Đây là số ngày nghỉ bạn có theo hợp đồng lao động của bạn. Nhưng nghỉ phép cá nhân là gì và bạn có thể nghỉ làm trong bao lâu? Nói tóm lại, nghỉ phép là một khoảng thời gian một nhân viên nghỉ việc trong khi vẫn giữ chức danh nhân viên từ thời gian nghỉ phép tới khi nhân viên trở lại làm việc. Nó khác với các hình thức vắng mặt khác như kỳ nghỉ, ngày lễ.

Bạn có được trả tiền khi nghỉ phép không?

Bạn có thể được trả tiền trong thời gian nghỉ phép, nhưng thông thường nhất, vắng mặt không được trả lương. Nếu bạn được trả tiền, bạn vẫn có thể cần chi trả các quyền lợi khác như bảo hiểm nha khoa hoặc bảo hiểm nhân thọ trong thời gian nghỉ phép.

Nếu bạn thấy mình ở một vị trí mà bạn cần viết đơn xin nghỉ phép, hãy làm theo các bước sau để thành công.

Tìm hiểu chính sách nghỉ phép

Ngoài các chương trình và chính sách nghỉ phép được quy định, hầu hết các công ty đều khác nhau trong các chính sách nghỉ phép. Nhưng bạn có quyền và điều quan trọng là bạn phải nhận thức được chúng. Nhà tuyển dụng được pháp luật yêu cầu phải cho bạn thời gian nghỉ phép nếu bạn có đơn xin nghỉ phép.

Đưa thời gian nghỉ nhiều hơn dự kiến

Bạn không bao giờ nên nghỉ phép mà không có bất kỳ thông báo nào, xin nghỉ phép không phải là một tin xấu. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nên cho sếp của bạn đủ thời gian để lên kế hoạch trước. Họ sẽ phải sắp xếp một ai đó làm thay vị trí của bạn. Nói chuyện với cả giám sát trực tiếp và nhân sự của bạn trước khi nộp đơn nghỉ phép.

Bạn không nên qua mắt người giám sát của mình, vì vậy bạn nên chắc chắn rằng bạn nói trước với họ về vấn đề này. Bộ phận nhân sự có lẽ sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi để đảm bảo các chính sách nghỉ phép cho bạn. Bạn nên cố gắng trả lời những câu hỏi này, nhưng bạn nên nói chuyện với người giám sát trực tiếp của mình trước, để không ảnh hưởng giữa các mối quan hệ.

Viết ra

Giống như bất kỳ tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý nào khác, điều quan trọng là bạn phải xin nghỉ phép bằng văn bản (đơn xin nghỉ phép). Nó sẽ bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc và một số lý do chính đáng.

Đưa ra thời gian quay trở lại công việc

Điều này rất quan trọng cho cả bạn và người giám sát nhân viên của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn thực sự có ý định trở lại. Điều này cũng giúp đơn của bạn được chấp nhận dễ dàng hơn. Nó cũng sẽ giúp bạn tự tin và ổn định hơn khi bạn biết mình có việc làm để trở lại.